Kinesitherapie

In onze kiné-praktijk worden tal van problemen behandeld.