Blog

Covid-19 – Ongevaccineerde komt eerder in ziekenhuis dan gevaccineerde

Iemand die niet tegen het coronavirus gevaccineerd is, loopt aanzienlijk meer risico om in het ziekenhuis te belanden dan iemand die volledig gevaccineerd is. De kans op opname is 17 keer zo groot.

En de kans dat de ongevaccineerde op een intensive care moet worden opgenomen is 33 keer zo groot. Dat concludeert het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berekeningen. Volgens het RIVM beschermen de vaccins over het algemeen voor 94 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen opname op een intensive care. “Een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid”, noemt het instituut dat. Ouderen lopen meer risico bij een coronabesmetting dan jongeren. Daarom kregen de ouderen als eersten een prik. Van elke 100.000 70-plussers die helemaal niet of niet volledig zijn gevaccineerd, belandden er in oktober per dag 5,1 in het ziekenhuis, rekende het RIVM uit. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij gevaccineerde 70-plussers. In die groep werden op een gemiddelde dag in oktober 0,82 op elke 100.000 opgenomen.

Het trombose-risico van de corona-vaccins

Een trombose in combinatie met te weinig bloedplaatjes elders in het lichaam: dat is tot nu toe vastgesteld na het toedienen van de coronavaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson (J&J). Het gaat telkens om een zeer klein aantal gevallen op miljoenen toegediende doses en het Europees Geneesmiddelenbureau benadrukt dat de voordelen van de vaccins overduidelijk opwegen tegen die mogelijke, zeldzame bijwerkingen. Bovendien ligt het risico op een trombose voor wie effectief COVID-19 krijgt vele malen hoger.

Geneesmiddelenvoorschrift

Momenteel is een (papieren of elektronisch) voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar niet voor terugbetaling, maar deze situatie verandert naar de volgende:

Zonder bijkomende vermeldingen van de arts, zal een voorschrift vanaf 1 november 2019 nog precies 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling.

Die periode van 3 maanden geldt voortaan van dag op dag. Een voorschrift dat op 10 november 2019 wordt aangemaakt blijft dus geldig tot en met 9 februari 2020, en dus niet meer tot het einde van de maand februari.

De arts kan een kortere of langere termijn bepalen die telt voor zowel uitvoerbaarheid als terugbetaling, maar de einddatum hiervan mag nooit langer zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum. Een arts kan de geldigheidsduur (terugbetaling als uitvoerbaarheid) met andere woorden verkorten of verlengen tot maximaal een jaar.

En vooral die “einddatum van uitvoerbaarheid” komt op het voorschrift, zodat het niet alleen voor de apotheker, maar ook voor u heel duidelijk is wanneer het voorschrift niet meer geldig is.

De nieuwe regeling geldt overigens zowel voor terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

Vanaf wanneer?

Dit nieuw model van voorschrift kan vanaf 1 november 2019 gebruikt worden. De ‘oude’ modellen van voorschrift blijven nog bruikbaar tot 31 januari 2020, waarop echter wél al de nieuwe geldigheidsregels van toepassing zijn!

Oude voorschriften, opgesteld vanaf 1 februari zullen geweigerd worden, alsook niet-gedateerde oude modellen, aangezien beide niet meer geldig zijn.

Let op: vanaf nu mag de apotheker geen rekening meer houden met een datum vermeld onder ‘uitvoerbaar vanaf’. Dus ook deze voorschriften zijn slechts 3 maanden (dag op dag) geldig en terugbetaald vanaf de dag van voorschrijven.

Griepvaccinatie

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met je huisarts